اکسل عقب سمند دیسکی

قیمت اصلی ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

اکسل عقب دنا معمولی دیسکی

قیمت اصلی ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

اکسل عقب پژو پارس دیسکی

قیمت اصلی ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

اکسل عقب کاسه ای رانا

قیمت اصلی ۲۴,۱۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۳,۵۲۰,۰۰۰ تومان است.

اکسل عقب دنا پلاس پنج سوراخ

قیمت اصلی ۳۱,۶۲۵,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان است.

اکسل عقب پژو 405 دیسکی

قیمت اصلی ۲۷,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

اکسل عقب پژو 405 دارای ABS

قیمت اصلی ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.

اکسل عقب پژو 206 SD (دیسکی)

قیمت اصلی ۳۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان است.